KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOATheo kế hoạch vào ngày 6/11/2017 các em sinh viên đăng ký học môn Máy điện (**), ELE0813 sẽ đi học phần thực tập tại Trường CĐ NGHỀ VIETNAM SINGAPORE.

Thầy Mai Công Cương sẽ phụ trách các vấn đề trong quá trình các em đi thực tập.

16h00, thứ 6 ngày 03/11/2017 các em tập trung tại VPK để phổ biến quy chế trước khi đi thực tập (có điểm danh). Đề nghị các em trong danh sách có mặt đầy đủ.

Dưới đây là lịch học và danh sách sinh viên:

Danh sách sinh viên:

STT NHÓM STT1 MSSV HỌ TÊN NS LỚP GHI CHÚ
1 1 1 16600004 Nguyễn Tiến Cường 10/08/1998 14CD  
2 1 2 16600002 Lưu Khánh Hưng 30/03/1998 14CD  
3 1 3 16600001 Nguyễn Minh Phú 24/10/1997 14CD  
4 1 4 16600005 Trương Quang Sang 02/11/1997 14CD  
5 1 5 17600001 Bùi Việt Trung 16/07/1995 15CD1  
6 1 6 15140050 Vũ Hoàng Duy 03/09/1996 18DT  
7 1 7 15020016 Hoàng Trọng Niên 20/01/1997 18DT Nhóm Trưởng (0976037647)
8 1 8 15050028 Đinh Lại Thiện Thanh 13/09/1997 18DT  
9 1 9 16020037 Diệp Khang An 22/08/1997 19DT  
10 1 10 16020007 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28/10/1997 19DT  
11 1 11 16020014 Phạm Thế Anh 03/09/1998 19DT  
12 1 12 16020003 Trần Đức Anh 29/11/1998 19DT  
13 1 13 16020038 Nguyễn Võ Phương Ân 07/04/1998 19DT  
14 1 14 16020043 Nguyễn Mộng Chuẩn 01/12/1995 19DT  
15 1 15 16020042 Trần Văn Chung 17/07/1997 19DT  
16 1 16 16020069 Lê Công Dần 05/11/1998 19DT  
17 1 17 16020021 Nguyễn Thanh Dũng 06/08/1998 19DT  
18 1 18 16020068 Nguyễn Anh Duy 25/05/1998 19DT  
19 1 19 16020012 Trương Hải Đăng 24/11/1997 19DT  
20 1 20 16020028 Ngô Văn Điền 16/09/1998 19DT  
21 2 1 16020027 Nguyễn Công Đoan 07/01/1998 19DT  
22 2 2 16020061 Hồ Minh Đức 02/11/1998 19DT  
23 2 3 16020022 Nguyễn Văn Đức 01/11/1997 19DT  
24 2 4 16020020 Lê Bá Trường Giang 18/11/1998 19DT  
25 2 5 16020029 Đoàn Thị Mỹ Hiền 20/06/1998 19DT Nhóm Trưởng (01695712435)
26 2 6 16020049 Phạm Hoàng Hiệp 16/09/1996 19DT  
27 2 7 16020045 Nguyễn Minh Hiếu 07/11/1998 19DT  
28 2 8 16020051 Nguyễn Sĩ Minh Hiếu 23/07/1998 19DT  
29 2 9 16020067 Hồ Hòa 22/02/1997 19DT  
30 2 10 16020013 Trương Tấn Hoàng 22/09/1998 19DT  
31 2 11 16020008 Lý Hoàng Huy 23/12/1998 19DT  
32 2 12 16020011 Nguyễn Đình Huy 14/12/1998 19DT  
41 2 13 16100013 Lê Công Nhân 16/10/1998 19DT  
33 2 14 16020054 Nguyễn Hữu Thật Hửu 08/08/1997 19DT  
35 2 15 16020002 Hà Trung Kiệt 21/01/1998 19DT  
36 2 16 16020004 Lê Tuấn Kiệt 23/01/1997 19DT  
37 2 17 16020058 Nguyễn Xuân Lâm 10/08/1998 19DT  
38 2 18 16020026 Lê Thành Long 07/04/1998 19DT  
39 2 19 16020010 Hoàng Đình Nghĩa 12/11/1998 19DT  
40 2 20 16020044 Đào Trọng Nhân 15/09/1998 19DT  
34 3 1 16020006 Thạch Khang Linh Khang 18/07/1998 19DT Nhóm Trưởng(0978664941)
42 3 2 16020005 Nguyễn Phan Trọng Nhân 15/06/1997 19DT  
43 3 3 16130019 Phạm Lê Thành Nhân 22/06/1998 19DT  
44 3 4 16020066 Mai Văn Quang 21/10/1998 19DT  
45 3 5 16020040 Nguyễn Xuân Sơn 15/02/1998 19DT  
46 3 6 16020055 Nguyễn Hửu Tài 20/01/1998 19DT  
47 3 7 16020032 Lâm Minh Tân 29/10/1997 19DT  
48 3 8 16130008 Nguyễn Hoàng Thanh 07/02/1998 19DT  
49 3 9 16020025 Nguyễn Minh Thành 19/11/1995 19DT  
50 3 10 15020021 Hoàng Đức Thảo 11/12/1997 19DT  
51 3 11 16020018 Lê Trọng Thức 06/10/1998 19DT  
52 3 12 16020017 Phạm Thanh Tiền 30/03/1998 19DT  
53 3 13 16020041 Nguyễn Anh Tiến 14/01/1998 19DT  
54 3 14 16020015 Phạm Nguyễn Xuân Toàn 13/07/1997 19DT  
55 3 15 16020019 Nguyễn Thành Trung 10/01/1996 19DT  
56 3 16 16020062 Đặng Minh Tuấn 08/02/1998 19DT  
57 3 17 16020052 Trần Kỳ Tuấn 23/12/1998 19DT  
58 3 18 16020039 Trần Văn Tường 16/10/1998 19DT  
59 3 19 16020046 Trần Quốc Vinh 17/06/1998 19DT  
60 3 20 16020001 Lê Hữu Thắng 26/01/1997 19DT1