KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOADanh sách môn học ghép K16,17,18 với K19,20

Xét chương trình đào tạo khóa 16,17,18 và chương trình đào tạo khóa 19, Khoa Điện – Điện tử công bố các môn học trả nợ ghép của khóa 16,17,18 với khóa 19,20 như sau:

STT

MÔN HỌC TRONG CTDT K16,17,18

MÔN HỌC GHÉP VỚI KHÓA 19, 20

HÌNH THỨC HỌC GHÉP

MÃ MH

TÊN MH

MÃ MH

TÊN MH

1

MAT0023

Toán cao cấp A1

MAT0143

Toán đại số

 

2

MAT0033

Toán cao cấp A2

MAT0153

Toán giải tích

 

3

PHY0011

Thí nghiệm vật lý

PHY0054

Vật Lý

Học ghép phần thực hành

4

PHY0023

Vật lý đại cương 1

PHY0054

Vật Lý

Học ghép phần lý thuyết

5

PHY0033

Vật lý đại cương 2

PHY0054

Vật Lý

Học ghép phần lý thuyết

6

ELE0431

Thực tập điện

ELE0752

Thực tập điện

 

7

ELE0441

Thực tập điện tử

ELE0762

Thực tập điện tử

 

8

ELE0622

Trường điện từ

ELE0622

Trường điện từ

 

9

ELE0212

Mạch Điện 1

ELE0783

Giải tích mạch chế độ xác lập

Học ghép phần lý thuyết

10

ELE0571

TN Mạch Điện

ELE0783

Giải tích mạch chế độ xác lập

Học ghép phần thực hành

11

ELE0232

Mạch điện tử 1

ELE0793

Mạch điện tử

Học ghép phần lý thuyết

12

ELE0581

TN Mạch điện tử

ELE0793

Mạch điện tử

Học ghép phần thực hành

13

ELE0182

Kỹ thuật số

ELE0803

Kỹ thuật xung số

Học ghép phần lý thuyết

14

ELE0561

TN Kỹ thuật số

ELE0803

Kỹ thuật xung số

Học ghép phần thực hành

15

ELE0282

Máy điện

ELE0813

Máy điện (**)

Học ghép phần lý thuyết

16

ELE0591

TN Máy điện

ELE0813

Máy điện (**)

Học ghép phần thực hành

17

ELE0122

Khí cụ điện

ELE0123

Khí cụ điện

Học ghép phần lý thuyết

18

ELE0531

TN Khí cụ điện

ELE0123

Khí cụ điện

Học ghép phần thực hành

19

ELE0192

LT điều khiển tự động

ELE0192

Lý thuyết điều khiển tự động

 

20

ELE0722

Vi xử lý và vi điều khiển

ELE0823

Vi điều khiển

Học ghép phần lý thuyết

21

ELE0611

TN Vi xử lý và vi điều khiển

ELE0823

Vi điều khiển

Học ghép phần thực hành

22

ELE0162

Kỹ thuật đo

ELE0163

Kỹ thuật đo

Học ghép phần lý thuyết

23

ELE0551

TN Kỹ thuật đo

ELE0163

Kỹ thuật đo

Học ghép phần thực hành

24

ELE0072

Điện tử công suất

ELE0073

Điện tử công suất

Học ghép phần lý thuyết

25

ELE0521

TN Điện tử công suất

ELE0073

Điện tử công suất

Học ghép phần thực hành

26

ELE0202

Lưới điện phân phối

ELE0994

Hệ thống điện truyền tải và phân phối

 

27

ELE0022

Bảo vệ rờ le

ELE1004

Trạm biến áp và các hệ thống bảo vệ

 

28

ELE0362

Nhà máy điện và trạm biến áp

ELE1004

Trạm biến áp và các hệ thống bảo vệ

 

29

ELE0062

Cung cấp điện xí nghiệp CN và dân dụng

ELE1013

Cung cấp điện xí nghiệp và dân dụng

 

30

ELE0152

Kỹ thuật điện lạnh

ELE1024

Kỹ thuật nhiệt - lạnh

Học ghép phần lý thuyết

31

ELE0541

TN Kỹ thuật điện lạnh

ELE1024

Kỹ thuật nhiệt - lạnh

Học ghép phần thực hành

32

ELE0372

PLC

ELE0373

PLC

 

33

ELE0132

Kỹ thuật chiếu sáng

ELE0133

Kỹ thuật chiếu sáng

 

34

ELE0332

Năng lượng tái tạo

ELE1033

Kỹ thuật năng lượng

 

35

ELE0012

An toàn điện

 

 

Trả nợ bằng hình thức ôn tập theo đề cương và thi

36

ELE0421

Thiết kế cung cấp điện

 

 

37

ELE0511

TN Cung cấp điện

 

 

38

ELE0142

Kỹ thuật điện cao áp

 

 

39

ELE0491

TK Lưới điện phân phối

 

 

40

ELE0712

Vật liệu linh kiện điện tử

 

 

41

ELE0262

Matlab

 

 

42

ELE0501

TK Nhà máy điện và trạm biến áp

 

 

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: