KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOALịch thực tập và danh sách chia nhóm  các môn học năm học 2017-2018

Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên vui lòng phản hồi về VPK hoặc qua facebook của Thầy Chung.

Lịch thực tập và danh sách tải tại đây