KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA


Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Bình Dương, nhà trường thông báo về việc nghỉ học ngày 23/09 và 24/09 để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động chào mừng