KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOALịch trực cố vấn học tập. Được thực hiện hàng tuần bắt đầu từ 01/08/2017.

STT

Họ tên GVCH

Buổi 1

Buổi 2

Địa điểm

1

 Nguyễn Trần An Tuấn      

Sáng thứ 3

Sáng thứ 5

Văn phòng Khoa

2

Nguyễn Quang Chung

Sáng thứ 3

Sáng thứ 4

Văn phòng Khoa

3

Hồ Thanh Tuấn

Chiều thứ 3

Chiều thứ 5 

Văn phòng Khoa

4

Nguyễn Thị Thu Sương

Sáng thứ 3

Sáng thứ 6

Văn phòng Khoa

5

Mai Công Cương

Sáng thứ 2

Sáng thứ 5 

Văn phòng Khoa

6

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

Chiều thứ 2

Chiều thú 5

Văn phòng Khoa

7

Trần Nguyễn Nhật Phương

Sáng thứ 2

Sáng thứ 7

Văn phòng Khoa

8 Nguyễn Trường Nhu Chiều thứ 2 Chiều thứ 4 Văn phòng Khoa

 

Bảng phân công cố vấn học tập:

STT

MMH

Tên môn học

Cố vấn 1

Cố vấn 2

Ghi chú

1

ELE0212

Mạch Điện 1

Nguyễn Trường Nhu

Nguyễn Quang Chung

 

2

ELE0712

Vật liệu linh kiện điện tử

Hồ Thanh Tuấn

 

 

3

ELE0232

Mạch điện tử 1

Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

4

ELE0122

Khí cụ điện

Mai Công Cương

 

 

5

ELE0162

Kỹ thuật đo

Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

6

ELE0182

Kỹ thuật số

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

Nguyễn Quang Chung

 

7

ELE0222

Mạch Điện 2

Nguyễn Trường Nhu

 

 

8

ELE0242

Mạch điện tử 2

Nguyễn Trần An Tuấn

 

 

9

ELE0622

Trường điện từ

Nguyễn Quang Chung

 

 

10

ELE0072

Điện tử công suất

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

 

 

11

ELE0112

Hệ thống điện

Hồ Thanh Tuấn

 

 

12

ELE0282

Máy điện

Mai Công Cương

 

 

13

ELE0342

Ngôn ngữ lập trình

Nguyễn Trần An Tuấn

 

 

14

ELE0722

Vi xử lý và vi điều khiển

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

Nguyễn Quang Chung

 

15

ELE0062

Cung cấp điện xí nghiệp CN và dân dụng

Hồ Thanh Tuấn

 

 

16

ELE0192

LT điều khiển tự động

Nguyễn Ngọc Xuân Huy

 

 

17

ELE0332

Năng lượng tái tạo

Hồ Thanh Tuấn

 

 

18

ELE0382

Quá độ điện từ và cơ điện

Nguyễn Trần An Tuấn

 

 

19

ELE0703

Vận hành hệ thống điện

Trần Nguyễn Nhật Phương

 

 

20

ELE0152

Kỹ thuật điện lạnh

Mai Công Cương

 

 

21

ELE0202

Lưới điện phân phối

Trần Nguyễn Nhật Phương

 

 

22

ELE0362

Nhà máy điện và trạm biến áp

Trần Nguyễn Nhật Phương

 

 

23

ELE0372

PLC

Hồ Thanh Tuấn

 

 

24

ELE0132

Kỹ thuật chiếu sáng

Nguyễn Trần An Tuấn

 

 

25

ELE0262

Matlab

Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

26

ELE0012

An toàn điện

Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

27

ELE0022

Bảo vệ rơ le

Nguyễn Trường Nhu

 

 

28

ELE0142

Kỹ thuật điện cao áp

Trần Nguyễn Nhật Phương

 

 

29

ELE0172

Kỹ thuật nhiệt và thủy khí

Mai Công Cương