KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA 

          Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương, khoa Điện - Điện tử gửi lời chúc tới các em sinh viên có ngày sinh nhật trong tháng 02 với lời chúc tốt đẹp như sau:

          "Chúc các em sinh viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện."

 

Khóa 18:

       
Huỳnh Vương Hoàng Phúc Dương Phúc Nguyễn Hoàng Hắc Ngọc Bình Mai Văn Phương Trần Văn
15020011 15020014 15020022 15020059 15020077

 

   
Nguyễn Hoàng Nhân Trần Huỳnh Minh Quân
15020079 15140029


Khóa 19:

         
Lê Văn Phúc Nguyễn Xuân Sơn Nguyễn Hữu Dần Đặng Minh Tuấn Hồ Hòa
16020024 16020040 16020056 16020062 16020067

 

 
Nguyễn Hoàng Thanh
16130008

 

Khóa 20:

         
Nguyễn Minh Trưởng Lợi Khang Giả Trọng Thức Trịnh Thái Hoài Lĩnh Đặng Đại Nhân
17020006 17020011 17020027 17020040 17020043

 

   
Phạm Hữu Nghĩa Nguyễn Hoàng Bảo Võ Văn Giang
17020074 17050020 17120041

 

Khóa 21:

     
Trần Hùng Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Phan Nhất Thống Nguyễn Văn Huân Nguyễn Anh Hào
18020028 18020031 18020056 18020066 18020070

 

     
Nguyễn Dương Hưng Trương Minh Phúc Lê Thái Hiệp
18020077 18020183 18020205

 

Trân trọng./.

Khoa Điện - Điện tử