KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA  • Chương trình đào tạo Khóa 16 đến Khóa 18 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử tải về tại đây
  • Chương trình đào tạo Khóa 16 đến Khóa 18 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa tải về tại đây
  • Chương trình đào tạo Khóa 16 đến Khóa 18 Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử tải về tại đây

Các tin mới hơn: