KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOACác bạn sinh viên có nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 1/2019 làm đơn theo mẫu nộp đơn tại Khoa từ nay đến 15/1/2019.

Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp(dự kiến): Sáng 21/1/2018

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp (dự kiến): từ 11/2/2019 đến  05/5/2019

Đơn đăng ký làm đồ án tốt nghiệp tải tại đây