KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOANhằm giúp các bạn sinh viên khoá 21 nắm các kỹ năng cần thiết khi học tập tại Thư viện, khoa Điện - Điện tử đề xuất tổ chức "lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện đợt bổ sung" với danh sách và thời gian cụ thể như bên dưới. Đề nghị các bạn xem thời gian và nghiêm túc thực hiện.

Đối với những bạn chưa tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện vào ngày 04/12/2018 & 11/12/2018 vừa qua, đồng thời không có tên trong danh sách bên dưới (do không đăng ký) thì các bạn có thể cùng tham gia với các bạn của đợt bổ sung này. (sẽ được cập nhật)

Ngày 24/12/2018 Thời gian học: 13h20 - 14h40

Địa điểm: Phòng máy Thư viện - Tư liệu

Khoa Điện - Điện tử

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: