KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA          Nhằm giúp sinh viên trong toàn trường Đại học Bình Dương nắm được các kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu.

          Phòng Thư viện – Tư liệu thông báo tổ chức các lớp “Hướng dẫn sử dụng Thư viện” cho sinh viên khóa 21.  Cụ thể như sau:

Nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về Thư viện

- Nội quy Thư viện.

- Giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin.

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu.

- Giới thiệu các Thư viện liên kết, hướng dẫn cách tra cứu tài liệu tại các Thư viện liên kết (Thư viện tỉnh Bình Dương, Thư viện tỉnh Cà Mau, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai).

- Nguyên tắc sắp xếp kho sách và cách tìm tài liệu trong kho.

Thời gian:

- Buổi sáng: 8h00 – 10h00

- Buổi chiều: 13h00 – 15h00

(Từ ngày 03/12/2018 – 21/12/2018)

Địa điểm: Phòng Internet Thư viện

 

         Đề nghị các bạn Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên tham gia lớp hướng dẫn trên (theo mẫu bên dưới) gửi về Văn phòng khoa Điện - Điện tử trước ngày 29/11/2018. (Thầy Nhu)

Lưu ý: Bắt buộc tất cả các bạn K21 phải tham gia lớp học trên. Mỗi bạn chỉ cần tham gia một buổi học duy nhất từ ngày 03/12/2018 đến ngày 21/12/2018.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K21 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THAM GIA LỚP "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN"
STT Họ và tên MSSV Thời gian tham gia lớp học
1 Nguyễn Văn A  180200xx  Ngày 05/12/2018 - Buổi sáng
       

 

Khoa Điện - Điện tử

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: