KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TIN TỨC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOAKhoa Điện - Điện tử tuyển 4 sinh viên Khoa Điện - Điện tử để tham gia nhóm nghiên cứu với các chuyên gia Hàn Quốc (NIPA và Song Anh Stock Co) về đề tài: Smart Solar Industry Factory Cooperation Program. Thời gian triển khai 3 tháng. Mỗi tuần sinh hoạt 1 buổi với các chuyên gia Hàn Quốc. Các bạn sinh viên tham gia sẽ được Khoa đưa vào danh sách xét duyệt cấp học bổng của công ty cổ phần điên tử Asanzo và được miễn học học phần tự chọn năm thứ 3 (đối với K19).
Các bạn sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gởi mail về địa chỉ: nqchung@bdu.edu.vn với thông tin: Họ và tên, MSSV, Lớp, Điện thoại.
Thời gian đăng ký: từ nay đến 27/06/2017.