KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH MỤC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA

Thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đợt 2/2018

Created: 11:00 AM - 30/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc thực hiện cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) bổ sung khóa 19, khóa 20 và...

Created: 09:52 AM - 10/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc xét tuyển sinh viên cho "Tổ dịch vụ FEEE-BDU"

Created: 10:36 AM - 24/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo nhận đồ án tốt nghiệp đợt 1 Khóa 17

Created: 01:49 PM - 21/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Liên thông, Cao đẳng (hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa...

Created: 07:40 AM - 14/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Danh sách email sinh viên K21

Created: 12:45 PM - 05/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc nộp hồ sơ xét dự tuyển đầu vào năm 2018 đối với sinh viên quá thời gian tối đa cho phép...

Created: 03:51 PM - 31/08/2018

  Xem chi tiết


Thông báo nộp báo cáo môn Thực tập thử việc - HK2 2017-2018

Created: 10:08 PM - 30/08/2018

  Xem chi tiết


Thông báo nộp báo cáo môn Thực tập nhận thức - HK3 2017-2018

Created: 10:05 PM - 30/08/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc thực hiện cấp thẻ mới sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU - Vietin) khóa 19 và khóa 20

Created: 08:02 AM - 30/08/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Lịch bảo vệ đồ án môn học Thiết kế cung cấp điện - lần cuối

Created: 10:19 AM - 13/08/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc thu học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Created: 07:34 AM - 31/07/2018

  Xem chi tiết