KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH MỤC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA

Thông báo: Kết quả đăng ký lớp học sử dụng thư viện đối với khoá 21

Created: 04:57 PM - 02/12/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Kê khai thông tin hộ tịch sinh viên và hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp

Created: 11:08 AM - 26/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 21

Created: 08:20 PM - 25/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: bổ sung bằng tốt nghiệp THPT, học bạ, giấy khai sinh đối với sinh viên Khoá 20

Created: 05:32 PM - 25/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: kế hoạch chi tiết đăng ký môn học HKII 2018-2019

Created: 12:24 PM - 21/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo về việc nhận hồ sơ và phát thẻ sinh viên lần 3 (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 11:05 AM - 21/11/2018

  Xem chi tiết


Danh sách phân công sinh viên theo GVCN/CVHT khóa 21

Created: 10:17 AM - 21/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Danh sách sinh viên chưa nhận thẻ sinh viên mới (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 08:44 AM - 16/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Bổ sung đợt cấp mới thẻ sinh viên khóa 19, 20 và khóa 21 (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 11:06 AM - 01/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo sinh hoạt chính trị cuối khóa năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 18

Created: 03:24 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về thời gian sử dụng thẻ sinh viên mới và ngưng sử dụng thẻ sinh viên cũ đối với khóa 19 và khóa...

Created: 02:56 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019

Created: 02:13 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết