KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH MỤC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA

Thông báo về việc nhận hồ sơ và phát thẻ sinh viên lần 3 (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 11:05 AM - 21/11/2018

  Xem chi tiết


Danh sách phân công sinh viên theo GVCN/CVHT khóa 21

Created: 10:17 AM - 21/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Danh sách sinh viên chưa nhận thẻ sinh viên mới (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 08:44 AM - 16/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: Bổ sung đợt cấp mới thẻ sinh viên khóa 19, 20 và khóa 21 (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Created: 11:06 AM - 01/11/2018

  Xem chi tiết


Thông báo sinh hoạt chính trị cuối khóa năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 18

Created: 03:24 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về thời gian sử dụng thẻ sinh viên mới và ngưng sử dụng thẻ sinh viên cũ đối với khóa 19 và khóa...

Created: 02:56 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019

Created: 02:13 PM - 31/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo thời gian nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) đợt 2/2018

Created: 11:00 AM - 30/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc thực hiện cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) bổ sung khóa 19, khóa 20 và...

Created: 09:52 AM - 10/10/2018

  Xem chi tiết


Thông báo: về việc xét tuyển sinh viên cho "Tổ dịch vụ FEEE-BDU"

Created: 10:36 AM - 24/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo nhận đồ án tốt nghiệp đợt 1 Khóa 17

Created: 01:49 PM - 21/09/2018

  Xem chi tiết


Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Liên thông, Cao đẳng (hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa...

Created: 07:40 AM - 14/09/2018

  Xem chi tiết