KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH MỤC KHÁC

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Quang Chung
Số điện thoại: 0908.624.734
Email: nqchung@bdu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI KHOA

GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Created: 11:05 AM - 10/05/2019

  Xem chi tiết


Khoa Điện - Điện tử chào mừng tân sinh viên khóa 20

Created: 11:12 AM - 22/08/2017

Khoa Điện - Điện tử giới thiệu về khoa và các hoạt động cho tân sinh viên làm quen với môi trường Đại Học Bình Dương  Xem chi tiết